Werkschoenen

Uw specialist in Fijner Lopen

Procedure

Wat kunt u verwachten?

Veel werkzaamheden vragen om specifieke werkschoenen. Ook voor mensen die orthopedische schoenen dragen gelden deze regels. Echter, de ziektekostenverzekeraars mogen werkschoenen niet vergoeden. Om werkgevers en werknemers te behoeden voor hoge kosten en om de toegang tot de arbeidsmarkt niet te belemmeren neemt UWV de kosten voor orthopedische werkschoenen geheel voor zijn rekening. 

Voetencentrum Fijner Lopen kan alle soorten orthopedische werkschoenen leveren.

Wat krijgt u vergoed?

Hoe is de procedure voor de betaling van orthopedische werkschoenen

Stap 1: Account op Mijn UWV

De gebruiker van de orthopedische werkschoenen heeft een persoonlijke beveiligde omgeving op Mijn UWV. Deze wordt geopend met DigiD. Op deze website worden de werkschoenen aangevraagd.

Stap 2: Documenten uploaden

De volgende digitale bestanden moeten worden geüpload:

1. De medische indicatie voor orthopedische schoenen. Dat kunnen voorzieningen zijn op alle niveaus: van het betrekkelijk eenvoudige OVAC tot hoogcomplexe OSA;

2. De offerte van voetencentrum Fijner Lopen;

3. De werkgeversverklaring dat werkschoenen met stalen neuzen etc. verplicht zijn.

Stap 3: Uitsluitsel

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, beoordeelt het UWV of er vergoed wordt. De aanvrager krijgt persoonlijk bericht.