Luxe Maatschoenen

Uw specialist in Fijner Lopen

Procedure

Wat kunt u verwachten?

Luxe maatschoenen worden op individueel vervaardigde leesten gemaakt. Er zijn (nagenoeg) geen beperkingen in kleur, model, snit of uitvoering. Alle maakwijzen zijn realiseerbaar. Of u nu dat prachtige model dat u 20 jaar geleden droeg weer wilt hebben of wanneer u waarde hecht aan het ambachtelijk vervaardigen van schoenen met pekdraad en varkensharen borstels of dat extravagante paar laarzen: Fijner Lopen maakt het voor u. Om de juiste maat te nemen worden uw voeten onderzocht en gemeten. Aan de hand van de meetresultaten worden speciaal voor uw schoenenwens maatleesten gemaakt. Op deze leesten worden passchoenen gemaakt van transparant thermoplastisch materiaal. Na de pasfase, die twee weken plaatsvindt na het aanmeten, worden de leesten definitief vormgegeven.

Wat krijgt u vergoed?

Financieel traject

Als u na een oriënterend gesprek besluit om Fijner Lopen de opdracht te geven een paar luxe maatschoenen te maken maken we de volgende afspraak. Fijner lopen stuurt u een offerte. U stuurt de ondertekende offerte naar Fijner Lopen.

Als u beschikt over een medische indicatie mogen wij het 6% BTW-tarief in rekening brengen. Een indicatiebrief van de huisarts is voldoende. Een indicatiebrief van een medisch specialist is uiteraard ook geschikt. In alle andere gevallen geldt het 19% BTW-tarief.

U betaalt:

-25% van het geoffreerde bedrag bij het geven van de opdracht

-25% van het geoffreerde bedrag na het passen van uw schoenen

-50% bij aflevering van de schoenen.

Gang van zaken

U heeft bij Fijner Lopen tenminste 4 afspraken:

  1. Aanmeten: rekent u op een afspraak bij de maatschoenmaker van anderhalf uur. Deze afspraak wordt binnen een week nadat u zich heeft gemeld bij Fijner Lopen gerealiseerd. Tijdens deze afspraak meten we uw voeten, inventariseren we uw wensen en maken afdrukken.
  2. Passen: twee weken na de maatneemafspraak: de maatschoenmaker past en beoordeelt samen met u uw transparante passchoenen. Nu wordt in overleg met u definitief bepaald welk model in welke kleur er voor u gemaakt gaat worden.
  3. Afleveren: afhankelijk van uw keuzes duurt het 4-8 weken na de pasafspraak tot uw schoenen klaar zijn. Samen beoordelen we of de schoenen voldoen aan de afspraken. Als alles naar wens is neemt u de schoenen mee.
  4. Controle: na 3 maanden maken we een evaluatieafspraak.

Voor alle schoenen geldt een garantietermijn van 3 maanden op de pasvorm en 6 maanden op de technische uitvoering.